[1]
และสุชารัตน์ เกาะแก้ง อ. ช., “การยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารด้วยสารสกัดสมุนไพรที่ใช้ในการทำลูกแป้งข้าวหมาก”, J Food Health Bioenv Sci, vol. 6, no. 2, pp. 11–26, Jan. 2015.