[1]
และชลดา ธีรการุณวงศ์ ว. น. ล. ส., “การย่อยสลายกรดมาเลอิกในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต”, J Food Health Bioenv Sci, vol. 6, no. 2, pp. 85–96, Jan. 2015.