[1]
สุชาติ เชิงทอง ช. ศ., “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 5 ประเภท ในอุทยานแห่งชาติเขาสกต่อประมาณน้ำท่า ตะกอนแขวนลอย และคุณภาพน้ำบางประการในคลองศกจังหวัดสุราษฎร์ธานี”, J Food Health Bioenv Sci, vol. 6, no. 2, pp. 115–126, Jan. 2015.