[1]
และ สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ ธ. พ. พ. ข., “การศึกษาการตกสะสมแห้งของไนโตรเจนเหนือพื้นที่ป่าชีวมณฑลสะแกราช”, J Food Health Bioenv Sci, vol. 6, no. 1, pp. 11–24, Jan. 2015.