[1]
วัยวุฒิ ศ., “การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมความเร็วต่ำเพื่อใช้ในบ้านสำหรับชุมชนไร้สายส่ง”, J Food Health Bioenv Sci, vol. 6, no. 1, pp. 25–36, Jan. 2015.