[1]
และฐิติมาพร หนูเนียม ว. ว., “การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากเปลือกและกากส้มเหลือใช้”, J Food Health Bioenv Sci, vol. 6, no. 1, pp. 159–170, Jan. 2015.