[1]
จันบัวลา ส., “การพัฒนาส่วนผสมผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง”, J Food Health Bioenv Sci, vol. 5, no. 1, pp. 13–22, Apr. 2012.