[1]
ภาคภูมิ ท. and จันตรี ก., “การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดผสมระหว่างจอกและมะขามป้อม ที่มีผลยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคผิวหนัง”, J Food Health Bioenv Sci, vol. 5, no. 1, pp. 47–60, Apr. 2012.