[1]
จันตรี ก. and นวลบุญ ท., “การศึึกษาประสิทธิภาพการกราฟต์บิสอะมิโนโพรพรอกซีลงบนผิวหน้าของฟิล์มพอลิเอทธิลีนและฟิล์มพอลิโพรพิลีนและการต้านทานเชื้อแบคทีเรีย”, J Food Health Bioenv Sci, vol. 1, no. 1, pp. 12–30, Jan. 2013.