อิสระสุข ขวัญจิต, ไตรยะสุข ณัฐพงษ์, ไตรยะสุข ณัฐพงษ์, พรหมสมบูรณ์ ชลดา, พรหมสมบูรณ์ ชลดา, มีพืชน์ จุฑามาศ, รักษ์ทอง ลลิตา, อิ่มเสถียร นิสุฎา, ศรีบุรินทร์ ณัฏฐรัตน์, จันตรี กัลยาภรณ์, and นาคนก ประดับฟ้า. “Preparation of Liposome Entrapping Pluchea Indica Less. Leaf Extracts for Application in Cosmetic Products”. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 10, no. 1 (January 1, 2017): 43–60. Accessed February 22, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/178258.