1.
อิสระสุข ข, ไตรยะสุข ณ, ไตรยะสุข ณ, พรหมสมบูรณ์ ช, พรหมสมบูรณ์ ช, มีพืชน์ จ, รักษ์ทอง ล, อิ่มเสถียร น, ศรีบุรินทร์ ณ, จันตรี ก, นาคนก ป. Preparation of Liposome Entrapping Pluchea indica Less. Leaf Extracts for Application in Cosmetic Products. J Food Health Bioenv Sci [Internet]. 2017 Jan. 1 [cited 2024 Feb. 22];10(1):43-60. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/178258