1.
รัตนปนัดดา ณ. ผลของอุลตร้าโซนิคต่อการสกัดแอนโทไซยานินจากกระเจี๊ยบแดงด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง. J Food Health Bioenv Sci [Internet]. 2015 Jan. 20 [cited 2024 Feb. 27];7(3):45-60. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29375