[1]
พูลเพียรก. 2021. การออกแบบอุปกรณ์กำจัดเศษงานกลึงหน้าแท่นกลึง. วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม. 2, 4 (ก.ค. 2021), 1-9.