(1)
ทวีแสงรุ่งโรจน์ว.; นุ้ยเด็นน.; ตัณฑวรรธนะ ศ.; กองอรรถช. การประมวลผลภาพเพื่อหาตำแหน่งการปวดหลังส่วนล่างตามแนวทางการแพทย์แผนไทย. STIJ 2021, 2, 11-17.