(1)
พูลเพียรก. การออกแบบอุปกรณ์กำจัดเศษงานกลึงหน้าแท่นกลึง. STIJ 2021, 2, 1-9.