(1)
โสมาเกตุส.; จันทร์โอทานน.; แจ้งกำพี้ช. รถสำรวจสายไฟฟ้าภายใต้ฝ้าเพดานแบบเรียบ. STIJ 2021, 2, 10-27.