พูลเพียรก. การออกแบบอุปกรณ์กำจัดเศษงานกลึงหน้าแท่นกลึง. วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม, v. 2, n. 4, p. 1-9, 21 ก.ค. 2021.