[1]
พูลเพียรก., “การออกแบบอุปกรณ์กำจัดเศษงานกลึงหน้าแท่นกลึง”, STIJ, ปี 2, ฉบับที่ 4, น. 1-9, ก.ค. 2021.