Return to Article Details การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อใช้ตรวจสอบสนิปส์ของยีน SSIIa ที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิแป้งสุกในข้าวไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล