Return to Article Details ผลของการยิงด้วยลำไอออนและกระบวนการทางความร้อนต่อโครงสร้างผลึกและสมบัติเชิงแสงของพลอยดิบสปิเนล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล