[1]
สิงห์ศิลารักษ์ ท., ธนานันต์ ธ. and ธนานันต์ น. 2017. การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการจำแนกทุเรียนด้วยเครื่องหมายแฮตอาร์เอพีดี. Thai Journal of Science and Technology. 7, 1 (Dec. 2017), 89–98. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2018.16.