[1]
อุ่นทวี ศ., เครือจันทร์ ค., เกษียร ส., ผลประไพ ช. and อิฐรัตน์ อ. 2017. การกักเก็บสารสกัดจากเปลือกเมล็ดมะขามและสารสกัดจากผลสมอไทยด้วยไนโอโซมเพื่อการประยุกต์ใช้ในเวชสำอาง. Thai Journal of Science and Technology. 7, 2 (Dec. 2017), 134–145. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2018.3.