[1]
สิงห์ศิลารักษ์ ท., ธนานันต์ ธ. and ธนานันต์ น. 2017. การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการจำแนกทุเรียนด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rpoC1. Thai Journal of Science and Technology. 7, 2 (Dec. 2017), 191–201. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2018.14.