[1]
ศรีช่วย ป., เตชะศีลพิทักษ์ ธ., วงศ์ชาวจันท์ เ., พัฒนเกียรติ ส. and พิริยะภัทรกิจ อ. 2018. ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อข้อมันเทศประดับเลื้อยในสภาพปลอดเชื้อ. Thai Journal of Science and Technology. 7, 3 (Jan. 2018), 239–248. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2018.24.