[1]
แย้มสุดใจ จ., เตชะศีลพิทักษ์ ธ., สุขประเสริฐ พ., พัฒนเกียรติ ส. and พิริยะภัทรกิจ อ. 2018. การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์พิทูเนียดอกใหญ่โดยวิธีการผสมข้ามและทดสอบลูกผสมโดยการปักชำ. Thai Journal of Science and Technology. 7, 3 (Jan. 2018), 249–260. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2018.4.