[1]
พวงจิก ธ. and หาระโคตร พ. 2018. การสำรวจ รวบรวม และลักษณะเฉพาะของไผ่ธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย. Thai Journal of Science and Technology. 7, 4 (May 2018), 382–392. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2018.35.