[1]
จันทร์แจ่ม น., ตังคณานุรักษ์ น., ตังคณานุรักษ์ ค., อัมพรายน์ ก. and พิริยะภัทรกิจ อ. 2018. การศึกษาผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพน้ำผิวดินของการปลูกกาแฟอาราบิก้าภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่. Thai Journal of Science and Technology. 7, 4 (May 2018), 408–417. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2018.38.