[1]
จันจุฬา ณ. 2013. อิทธิพลของแสงสีต่อการงอกของเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิงในสภาพปลอดเชื้อ. Thai Journal of Science and Technology. 2, 1 (Oct. 2013), 53–59. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2013.23.