[1]
ภูมิพันธ์ พ. 2013. บทบาทของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อพืช ดิน และสิ่งแวดล้อม. Thai Journal of Science and Technology. 2, 2 (Oct. 2013), 91–101. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2013.16.