[1]
เรียนสุทธิ์ ว. 2018. การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ราคาส้มเขียวหวานโดยวิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลัง. Thai Journal of Science and Technology. 7, 5 (Aug. 2018), 460–470. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2018.43.