[1]
อำนวยสิน น., เสือชุมแสง ณ. and เจริญรัตน์ เ. 2018. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพกทินจากเปลือกกล้วยหอมทองด้วยกรดไฮโดรคลอริกและกรดซิตริก. Thai Journal of Science and Technology. 7, 5 (Aug. 2018), 481–490. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2018.45.