[1]
เวียงวะลัย ห. and ภูวงษ์ ก. 2018. ผลของแป้งถั่วแดงที่ทดแทนแป้งสาลีต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในหมั่นโถว. Thai Journal of Science and Technology. 7, 5 (Aug. 2018), 534–543. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2018.48.