[1]
กบค้างพลู แ., ชุมภูคำ เ. and ฉัตรบรรยงค์ ร. 2018. ผลของแคลเซียมออกไซด์ต่อการเจริญเติบโตของต้นสับปะรดพันธุ์ภูเก็ต. Thai Journal of Science and Technology. 7, 6 (Dec. 2018), 592–599. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2018.57.