[1]
อินทนนท์ อ., เตชีศีลพิทักษ์ ธ., จาละ อ., จันจุฬา ณ. and บาลลา น. 2018. ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานของต้นแววมยุราพันธุ์พื้นเมือง. Thai Journal of Science and Technology. 7, 6 (Dec. 2018), 596–604. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2018.58.