[1]
ตักเตือน ส., เตชะศีลพิทักษ์ ธ., สุขประเสริฐ พ., พิริยะภัทรกิจ อ. and บาลลา น. 2018. ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อบานไม่รู้โรยลูกผสมพันธุ์กลายในสภาพปลอดเชื้อ. Thai Journal of Science and Technology. 7, 6 (Dec. 2018), 605–613. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2018.59.