[1]
มณีธร เ., โรจน์พิบูลสถิตย์ ป., วิไลชนม์ ร. and กังสดาลอำไพ ศ. 2018. เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร รูปร่างทรงกลม ซึ่งมีชีวิต แต่ไม่เจริญเติบโต ยังคงสร้างกลูตามิลทรานส์เพปทิเดสที่เป็นปัจจัยก่อความรุนแรงโรค. Thai Journal of Science and Technology. 7, 6 (Dec. 2018), 614–621. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2018.60.