[1]
เนียมจันทร์ น., ใหญ่ประเสริฐ ช. and ศิริสถิตย์กุล ช. 2019. ความหนาแน่นฟลักซ์จากแม่เหล็กถาวรในต้นแบบตู้เย็นแม่เหล็กที่มีโรเตอร์แม่เหล็กอ่อน. Thai Journal of Science and Technology. 8, 1 (Jan. 2019), 1–9. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2019.1.