[1]
เหลาพะวัง ส., ชุมภูคำ เ., นะมิกิ อ., เมฆตรง ว. and กฤษณพุกต์ ก. 2019. ผลของแคลเซียมโบรอนและจิบเบอเรลลิคแอซิดต่อการพัฒนาคุณภาพผลผลิตพลับพันธุ์ฟูยู. Thai Journal of Science and Technology. 8, 1 (Jan. 2019), 10–19. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2019.2.