[1]
วัฒนเดชเสรี เ., ชคตระการ ส., ภูมิพันธ์ พ. and ชุติมานุกูล พ. 2019. ผลของซิลิกอนจากอุตสาหกรรมซีเมนต์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ภายใต้ระดับการให้น้ำที่แตกต่างกัน. Thai Journal of Science and Technology. 8, 1 (Jan. 2019), 31–42. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2019.4.