[1]
ขณะรัตน์ อ., ตังคณานุรักษ์ ค., ตั้งกุลบริบูรณ์ ร. and พิริยะภัทรกิจ อ. 2019. ผลของน้ำหมักชีวภาพจากของเหลือทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมปลาป่นต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมห่อและดาวเรือง. Thai Journal of Science and Technology. 8, 1 (Jan. 2019), 43–53. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2019.5.