[1]
แก้วนาบอน ก., เตชะศีลพิทักษ์ ธ., จารุวัฒนพันธ์ ท., จันจุฬา ณ. and บาลลา น. 2019. การชักนำให้เกิดแคลลัสจากชิ้นส่วนต่าง ๆ ของต้นลินเดอร์เนียในสภาพปลอดเชื้อ. Thai Journal of Science and Technology. 8, 2 (Mar. 2019), 138–145. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2019.23.