[1]
โทปุญญานนท์ น., อุตตมะ น. and แก้วดำ ธ. 2019. ปัจจัยที่มีผลต่อระบบขยายพันธุ์สตรอเบอรีพันธุ์พระราชทาน 80 และพันธุ์ 329 ในสภาพปลอดเชื้อ. Thai Journal of Science and Technology. 8, 2 (Mar. 2019), 176–189. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2019.27.