[1]
เรืองรุ่งชัยกุล ธ. and อ่วมกระทุ่ม ส. 2019. รถสามล้ออเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์. Thai Journal of Science and Technology. 8, 2 (Mar. 2019), 200–211. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2019.29.