[1]
ผลานิสงค์ ค., ไตรสุรัตน์ ย., ภูมิภาคพันธ์ น., ศุขเฉลิม ด. and โภฌชงค์ ส. 2019. แบบจำลองพื้นที่การใช้ประโยชน์ร่วมกันของกระทิงและช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ. Thai Journal of Science and Technology. 8, 2 (Mar. 2019), 116–126. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2019.50.