[1]
บุนนาค ส., พวงจิก ธ. and บุญยืน ส. 2019. คุณภาพด้านพลังงานของไม้ไผ่กิมซุ่ง (Bambusa beecheyana) ที่อายุการเติบโตต่างกัน. Thai Journal of Science and Technology. 8, 3 (Apr. 2019), 250–257. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2019.34.