[1]
สุขจิตร ส., สกูลสิงหาโรจน์ ช., เข็มกลัดเงิน น. and นนทสวัสดิ์ศรี เ. 2019. การประยุกต์ใช้เครื่องหมายไอเอสเอสอาร์เพื่อตรวจสอบการเป็นลูกผสมข้ามชนิดระหว่างปทุมมาและกระเจียว. Thai Journal of Science and Technology. 8, 3 (Apr. 2019), 287–299. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2019.37.