[1]
คาชิมา ศ., ธนานันต์ ธ. and ขจรผดุงกิตติ ย. 2019. การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยจีโนม AAA ด้วยเทคนิคแฮตอาร์เอพีดี. Thai Journal of Science and Technology. 8, 3 (Apr. 2019), 300–308. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2019.38.