[1]
นิติวรการ ศ. 2014. วิกฤตการณ์อาหารไทย ?. Thai Journal of Science and Technology. 3, 2 (Jun. 2014), 67–75. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2014.19.