[1]
อินทนนท์ เ. and พวงจิก ธ. 2019. น้ำหมักชีวภาพกระตุ้นการเจริญและเพิ่มความต้านทานโรคในกล้วยหอมทอง. Thai Journal of Science and Technology. 8, 4 (May 2019), 345–354. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2019.42.