[1]
หาระโคตร พ., พวงจิก ธ. and ทะบันหาร ส. 2019. ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและการตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาในน้ำจากลำไผ่พันธุ์นวลราชินี (Dendrocalamus sericeus Munro) และกิมซุง (Bambusa beecheyana). Thai Journal of Science and Technology. 8, 4 (May 2019), 355–366. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2019.43.